RODO

Obowiązek informacyjny:

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Daniel Pięczykowski prowadzący działalność pod firmą DAP-BET POSADZKI PRZEMYSŁOWE DANIEL PIĘCZYKOWSKI uczestniczy w programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Szanowni Państwo,
Zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Pięczykowski prowadzący działalność pod firmą DAP-BET POSADZKI PRZEMYSŁOWE DANIEL PIĘCZYKOWSKI z siedzibą w 16-400  Suwałki  przy ul. Sejneńska 83, posiadający NIP: 7191322875 oraz REGON: 367089978 (nr tel.: 733-376-678, adres e-mail: biuro.infodap@gmail.com ).
– – – – – – – – – – –
Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:
1) w przypadku potencjalnych pracowników Państwa dane przetwarzane są celem rekrutacji oraz późniejszego zatrudnienia w mojej firmie. Udostępniane dane są wskazane w przepisach prawa pracy, a będą zbierane celem podpisania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. b) RODO. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Państwa dane osobowe będą usuwane. Dodatkowo pragnę poinformować, że Państwa dane kontaktowe mogę uzyskać ze stron internetowych z ogłoszeniami lub od osób polecających;
2) jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponadto gdy jest to niezbędne do wykonania pracy/robót i za Państw zgodą możemy je przekazać firmom dostawczym/kontrahentom, ale jedynie w zakresie adresu dostawy towaru/materiału niezbędnego do wywiązania się z umowy/zlecenia. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż jest to wymagane przepisami prawa (podatkowego oraz przedawnienia roszczeń).;
3) będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane służbowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO, gdyż usprawiedliwionym interesem jest możliwość kontaktowania się z Państwem. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji projektu, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu przedawnienia roszczeń;
4) gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia konwersacji. Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych administratorów danych, którzy umożliwiając przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com/biuro.infodap , https://dapbetposadzki.oferteo.pl/ czy http://dapbetposadzki.pl/
5) wystawiając referencje lub certyfikaty naszej firmie lub jej pracownikom, usprawiedliwionym celem Administratora danych jest możliwość przedstawienia profesjonalizmu firmy przez eksponowanie zaświadczeń z przebytych kursów oraz referencji z ukończonych inwestycji, na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a wskazane na nich dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich dezaktualizacji, w tym elektronicznie przez czas istnienia strony internetowej.
– – – – – – – – – – –
Dane osobowe, niewymagane przepisami prawa, będziemy przetwarzać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu np. rekrutacji (gdy prześlą nam Państwo swoje zdjęcie) lub kontaktu z naszą firmą, bądź w innych celach wskazanych podczas podawania danych na podstawie zgody. Proszę pamiętać, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Odbiorcą Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty z którymi współpracujemy np. księgowość czy firmy obsługujące strony internetowe. Państwa dane nie podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych celów tych nie będzie można zrealizować.
– – – – – – – – – – – Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że na naszej stronie internetowych http://dapbet.pl.tl/  mogą znajdować się pliki cookies, które mogą Państwo wyłączyć w ustawieniach przeglądarki (w jej pomocy znajdują się odpowiednie wskazówki). Na ostatniej wskazanej stronie zainstalowane jest narzędzie analityczne Google Analytics, które zbiera informacje związane z aktywnością na stronie. Jednak nie jesteśmy w stanie Państwa zidentyfikować po tych danych, potrzebne są nam jedynie do celów statystycznych. Kod firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA można zablokować także ich autorskim programem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Korzystamy również z narzędzi dostarczonych przez Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18/b. Realizacji Państwa praw umożliwia udostępnione narzędzie przez spółkę http://privacypolicy.gemius.com/pl/. Kontaktując się z nami pod firmowym adresem mailowym również Google LLC będzie przetwarzał dane, jako odrębny administrator, zgodnie ze swoją polityką prywatności, za którą nie ponoszę odpowiedzialności, gdyż zarówno on jak i spółka Gemius S.A. są odrębnymi administratorami danych.